skip navigation

NDHOA Board and Supervisors

Travis Kurtz

Travis Kurtz

State Referee-in-Chief

Phone: 701-371-8746

Jeremy Melander

Jeremy Melander

SW Supervisor of Officials

Phone: 701-240-9079

Doug Durgin

SE Supervisor of Officials

Phone: (701) 200-2359

Matt Palmoscino

NE Supervisor of Officials

Phone: 218-779-6034

Norm Reitan

NW Supervisor of Officials

Phone: 701-871-0219

Chad Miller

SW Board Member/Treasurer

Phone: 701-202-3995

Cody Baker

Cody Baker

SE Board Member

Phone: 701-xxx-xxx

Josh Brown

Josh Brown

NE Board Member

Phone: 701-318-5741

Mike Schmitt

Mike Schmitt

NW Board Member

Phone: 701-240-1264


Registration Committee

Jeremy Melander
Travis Kurtz

Discipline/Ethics Committee

Mike Schmitt
Josh Brown
Chad Miller

Nominations Committee

Mike Schmitt
Norm Reitan
Matt Palmoscino

Rules Committee

Josh Brown
Norm Reitan

Cody Baker